image

TEKNOERA, hem 4691 ve 6170 sayılı kanun ve yönetmeliklerle ile ilgili yasal süreçlerin tamamını düzenleme yapısı hem de Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri ve bünyesinde bulunan girişimci firmalarının raporlama, proje ve personel yönetimi takibine yönelik yüklenen görevlerdeki iş süreçlerinin hızlı, etkin, hatasız ve sistematik biçimde dijital ortamda takip etmelerini sağlayan kolay, anlaşılabilir ve kullanılabilir yapısı olan online web uygulamasıdır.

 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 6170 sayılı kanundaki değişiklikle “Yönetici Şirket, üçer aylık dönemler halinde kendisine ve bölgede bulunan girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak bakanlığa göndermekle yükümlü kılınmıştır.” maddesine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web portalı olan BİLTEK sistemine TEKNOERA yönetim yazılımındaki veriler kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde otomatik olarak sorunsuz aktarılmaktadır.

Bakanlık tarafından istenen bilgiler, Bakanlığın uygun gördüğü şekilde veri girişi alınmaktadır. Böylelikle aktarım sırasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmektedir.

-

Entegrasyon

-

Başvuru İşlemleri

-

Belge Yönetimi İşlemleri

-

Raporlamalar

-

Kariyer Modülü

-

Firma İşlemleri

-

İzleyici Süreçleri

-

Bina ve Bağımsız Bölüm Takibi

TEKNOERA, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin tüm işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirmelerini sağlayan online başvuru sistemidir. Teknopark Yönetim Sistemi, ekosistemin önde gelen firmalarına ve girişimcilerine kanun ve yönetmeliklere uygun, kolay ve hızlı bir şekilde hareketlerini takip edebilmeleri için hizmetler sunmakta ve bu adımları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na aktarılmasını sağlamaktadır. Teknopark Yönetim Sistemi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için hızlı, kullanıcı dostu ve sürdürülebilir bir uygulama sağlarken, farklılıkları ortadan kaldırarak ve verileri en verimli şekilde modelleyerek bu firmaların muhasebe uyumluluğunu sağlar. Ayrıca, otomatik kart okuyuculara veri entegre ederek, kullanıcıların herhangi bir kaynaktan veri aktarabilmelerini ve işlem takibinde zamandan tasarruf etmelerini sağlar. Bunlara ek olarak, mobil uygulamalar tüm bu hizmetlerin erişilebilirliğini artırmaktadır.

Yönetici Şirket Kullanıcıları
Firma Kullanıcıları
İzleyici Kullanıcıları

Sistem içerisinde farklı tip kullanıcılar mevcuttur.
İlki yönetici şirket yetkili kullanıcılarıdır. Bu yetkiye sahip kullanıcılar sistem içerisindeki tüm sayfalara erişim yetkisine sahiptir. Tüm başvuruların yönetimi, bölgeye firma kabulü gibi birçok işlemin yönetimi, yönetici şirket yetkilisi kullanıcılarına tanımlanmıştır. Yönetici şirket kullanıcıları bölgeye kabul edilen firmaların sisteme girmiş oldukları tüm verilere erişme yetkileri bulunmaktadır.

İkinci kullanıcı grubu, firma yetkilileridir. Bu yetki, firma bölgeye kabul edildiğinde firma yetkilisi olarak başvuru yapan kişiye tanımlanır. Daha sonrasında eğer istenirse söz konusu firmaya başka yetkililer de tanımlanabilir. Firma yetkilileri kendi firmalarıyla ilgili verileri kolaylıkla sisteme kaydedebilir. TEKNOERA Bakanlık ile entegre bir şekilde çalıştığından ötürü sisteme girilen veriler düzenli bir şekilde bakanlığa aktarılır, bu sayede verilerin tekrardan bakanlığa girilmesine gerek kalmamaktadır. Bu yönüyle de kullanıcının zaman tasarrufu sağlanmaktadır.

Bir başka kullanıcı grubu, izleyici kullanıcılarıdır. Bu kullanıcıların yetkileri sınırlıdır. Bu kullanıcılar yalnızca yönetici şirketin belirlediği başvuruları değerlendirmekle yükümlüdür. Sistem içerisinde izleyici değerlendirme süreçleri online bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bunu yanı sıra değerlendirmeler online yürütülmek istenmezse manuel olarak da izleyici değerlendirmeleri alınabilmektedir.

Son kullanıcı grubu ise teknik destek grubudur. Sistem içerisinde teknik bir yardım almak istendiğinde teknik destek ekibine online olarak, tüm kullanıcı grupları tarafından destek talepleri açılabilmektedir. Bununla birlikte destek talepleri, yalnızca teknik destek ekibine değil aynı zamanda yönetici şirket yetkililerine de açılabilmektedir. Kısacası sistem içerisinde bir haberleşme ağı da kurulabilmektedir.

 

TEKNOERA, firmalar ve yönetici şirket arasındaki iletişimi en aza indirerek en verimli sonuçları almayı hedefler. Sistem dışındaki iletişimi azaltıp zaman tasarrufu için sistem içerisinde birçok bilgilendirme mailleri mevcuttur. Örneğin, başvurular yapıldığında, sonuç alındığında ya da muafiyet raporları/ dönemlik raporlar gönderildiğinde ve sonuçlandığında vs. gibi birçok senaryoda sistem içerisinde ilgili kullanıcıları bilgilendirmek adına sistem içi bildirim ve mail gönderimi mevcuttur. Bu bildirimlerin yanı sıra kullanıcı gruplarına bazı dönemlerde görevlerini hatırlatacak mail ve bildirimler de sistem içerisinde yer almaktadır.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin tüm süreçlerini dijital ortamda tek bir noktadan yönetin!

 

PDKS/STB/Firma Entegrasyonları

Kanun gereği yönetilmesi gereken Teknoloji Geliştirme Bölgelerine bakıldığında neredeyse tüm firmalarda bu tür veriler oldukça dağınık bir şekilde durmaktadır. TEKNOERA sayesinde, kanun gereği yapılması zorunlu işlemler/süreçler çok daha kolay ve otomasyon halinde yapılabilmektedir.

Başvuru İşlemleri

TEKNOERA’da tüm başvurular online olarak sistem üzerinden alınmaktadır. Firma, proje, DGS, ön onay, makine, KDV, teçhizat, temel bilim, proje değişiklik başvuruları gibi birçok başvuru sistem içerisinde online olarak alınmaktadır.

Başvurular tamamlandıktan sonra yönetici şirketin onayına düşer ve hakem değerlendirmesi gereken başvurularda, hakem değerlendirmeleri de online olarak yapılır. Değerlendirmesini manuel olarak yapmak isteyen hakemler için de değerlendirmelerini yüklemek için bir yapı mevcuttur.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra Bakanlık tarafından istenilen veriler de Bakanlığa otomatik olarak aktarılmaktadır. Bu sayede Bakanlığa veri girişi sırasındaki vakit kaybının ve olası olabilecek veri farklarının da önüne geçilmiş olunur.

Belge Yönetim İşlemleri

Yönetici şirketin bölge içerisindeki firmalardan aylık olarak talep ettikleri muafiyet raporlarının yönetimi tamamen çevrim içi yürütülmektedir. Yine firmalardan yıllık olarak talep edilen dönemlik raporların yönetimi çevrim içi olarak yapılmaktadır. TEKNOERA sistemine entegre bir şekilde çalışmakta olan E-İmza hizmetiyle de bu raporların E-İmzalı bir biçimde gönderilmesini ve E-İmzalı versiyonlarının da çıktılarının alınması sağlanmaktadır.

Bu raporların yanı sıra yönetici şirketin kurumlarla yazışmalarında ihtiyaç duyulan belgelerin taslak hallerinin dinamik olarak sisteme yüklenmesi ile belgeler otomatik olarak sistem tarafından oluşturulur. Örneğin; SGK’ya verilmesi gereken SGK Faaliyet Onay yazısı yönetici şirketin belirlediği şablonda sistem tarafından otomatik olarak üretilir.

Oluşturulan her evrak kendine has bir numara ile sistem tarafından kaydedilir. Belgeler oluşturulduktan sonra sistem içerisinde oluşturulan belgeleri daha sonrasında sorgulanabileceği ve yeniden çıktıların alınabileceği bir yapı mevcuttur.

Raporlamalar

Entegrasyon sonrası gelişmiş raporlama imkanı sayesinde birçok rapor alınabilir; Excel, PDF gibi dokümanlara aktarılarak kullanılabilir. Bununla birlikte, kullanıcıların ihtiyaç duydukları raporları hazırlama imkanı vardır. Tüm muafiyet raporu, dönemlik rapor ve aylık eylemler gibi temel iş süreçleri kolaylıkla analiz edilebilir.

Şu an sistem üzerinde firmalar için 20’den fazla, yönetici şirket için 55′ den fazla rapor bulunmaktadır. Buradaki rakamlar bir başka teknopark talebiyle genişletilmekte ve kullanıma açılmaktadır. Toplam rapor sayısı şu anda 200‘ün üzerindedir. Tüm bunlar firma özelinde özelleştiriliyor ve 40 adet ek rapor hakkı tanınabiliyor.

Hızlı Erişim menüleriyle tek bir noktadan erişim sağlanmakla beraber yine aylık eylemler bölümüyle firmalara o ayki verilerini girebilmeleri için olanak sunulmaktadır. Bu sayede TEKNOERA ile zaman tasarrufu sağlıyoruz.

Kariyer Modülü

TEKNOERA sisteminde dışarıdan kullanıcı oluşturulup CV bırakılabilir. Firmalar iş ilanı oluşturabilir ve dışardan kullanıcı olarak giren kişiler oluşturulmuş iş ilanlarına başvuru yapabilir ve firma ile iletişime geçebilir.

Kanun gereği yönetilmesi gereken Teknoloji Geliştirme Bölgelerine baktığımız zaman neredeyse tüm firmalarda bu tür veriler oldukça dağınık bir şekilde durmaktadır. TEKNOERA sayesinde, kanun gereği yapılması zorunlu işlemler/süreçler çok daha kolay ve otomasyon halinde yapılabilmektedir.

TEKNOERA, Bakanlık ile entegre çalışan bir sistemdir. Sisteme girmiş olduğunuz birçok veri Bakanlığın istediği yapı ile Bakanlık portalına eş zamanlı olarak aktarılmaktadır.

Bölgeye giriş ve çıkış yaparken personellerin kart okumaları TEKNOERA sistemine aktarılır. Yönetici şirket ve firma yetilileri diledikleri zaman bu PDKS verilerini kontrol edebilir.

TEKNOERA portalından yapılan başvuruları, muafiyet raporlarını ve dönemlik raporları E-İmzalı bir şekilde gönderebilmek için sistem içerisinde direkt E-İmza yapılabilen bir entegrasyon mevcuttur. Bu sayede firmalar, raporlarının çıktısını alıp farklı bir ortamda imza yapmak yerine TEKNOERA sitemi içerisinde imzalarını vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Firma İşlemleri

Firma, bölgeye girdikten sonra firma yetkilisi olarak atanan kullanıcı firması için gerekli bütün hareketlerini kontrol edebilir, gerekli verileri sisteme girebilir. Aynı şekilde yönetici şirket yetkilisi de sistem içerisindeki tüm firmaların bütün verilerini kontrol edebilir ve gerekli zamanlarda bu verilere müdahale edebilir. Sistem içerisinde veri girişlerini hızlandırmak ve kolaylık sunmak için oluşturulmuş birçok yapı bulunmaktadır. TEKNOERA tüm kullanıcıların en kısa sürede en verimli sonucu almasını hedeflemektedir.

İzleyici Süreçleri

Sisteme dış kullanıcı olarak kayıt olan hakemler, portala giriş yaptıklarında hakemlik başvurusunda bulunurlar. Bu başvurular yönetici şirket yetkilisi tarafından onaylanır veya reddedilir. Onaylanmış hakemler, yönetici şirket yetkilisi tarafından atanan başvuruları değerlendirebilir. Bu kullanıcılar kendisine atanan projeler dışında portal içerisindeki farklı hiçbir bilgiyi göremezler.

Bina ve Bağımsız Bölüm Takibi

Bölgenizde yer alan bütün binaların ofisleriyle birlikte sisteme girilebileceği ve bu ofislerin yönetiminin yapılabileceği bir yapı mevcuttur. Ofis özelinde değişiklikler olduğunda sistemden kolayca güncellemeler yapılabilir ve sisteme girilen bağımsız bölümlerle firmaları eşleştirerek kira sözleşmeleri oluşturulabilir.

Referanslar

image
İzmir NİC
image
Yasad
image
T-Gate
image
Inno14
image
İtü Arı Teknokent
image
Aso Teknopark
image
Eskişehir Teknopark
image
Budotek Teknopark
image
Bilkent Cyberpark
image
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark
image
Çukurova Teknokent
image
Dicle Teknopark
image
İskenderun Teknopark
image
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknokent
image
Gaziantep Teknopark
image
Tokat Teknopark
image
Ostim Teknopark
image
Akdeniz Üniversitesi
image
Mersin Teknopark
image
Samsun Teknopark
image
Göller Bölgesi Teknokenti
image
Inno Park
image
Çanakkale Teknopark
image
Kahramanmaraş Teknokent
image
Marmara Üniversitesi Teknopark
image
Antalya Teknokent
image
Odtü Teknokent
image
Balıkesir Teknokent
image
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
image
Gaziantep OSB Teknokent
image
TeknoHAB
image
Mersin AGROPARK
image
Smartnet
image
Antalya OSB Teknopark

Teklif Al