image

Bir yazılım çerçevesi, yazılım uygulamalarının geliştirilmesi için bir yazılım modelidir. Bu geliştirilen yazılım uygulamaları, web veya bağımsız uygulamalar gibi herhangi bir türde olabilir. Bir dizi nesne yönelimli yazılım kitaplığı olarak düşünülebilir

Bir yazılım çerçevesi, bir veya daha fazla bileşenden oluşur. Bu bileşenler genellikle programları ve kod kitaplıklarını içerir. Uygulama programlama ara yüzleri, istenen yazılım uygulamasının geliştirilmesi için tüm farklı bileşenlerin birbirleriyle etkileşime girmesini sağlar.

HNB Core Software Development Framework, teknoloji transferi ve Ar-Ge ekosisteminde kullanılacak yazılımların geliştirilmesi için özel olarak tasarladığımız bir çerçevedir. Bu proje Software Platform için bu benzersiz yazılım geliştirme çerçevesini kullanmayı öneriyoruz. HNB Core Yazılım Geliştirme Çerçevesi için kısa bir etiket aşağıdaki gibidir:

Yazılım Dilleri

C#, C++, Javascript, Phyton

Uyumlu Veri Tabanları

MsSQL, PostgreSQL, Oracle, MySQL

Teknoloji Kütüphanesi & Bileşen & Framework

RabbitMQ, EF Core, Dapper, Postsharp, EvoPDF, OpenXML, RestSharp, HtmlAgilityPack, React …

Mobil Ortam

React Native

Mimari yaklaşımımız açısından bu projede Hnb Core tabanlı Yazılım Platformu altı yatay katmandan oluşan çok katmanlı bir mimari kullanacaktır. Bu katmanlar sunum, iş mantığı, veri mantığı, modeller, kesişen ve hizmet katmanları olacaktır. Bu katmanların kısa bir açıklaması aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

KATMANLARAÇIKLAMA
GÖSTERİMBunlar, uygulamalara erişen son kullanıcılar için GUI tabanlı uygulamalardır.
İŞ MANTIĞIBunlar, uygulama açısından iş amaçlı kullanım durumlarıdır.
VERİ MANTIĞIBunlar, verileri üzerinde çalıştığımız katmanlardır.
MODELLERUygulamadaki veritabanı modellerini içeren katmanlardır.
KESİŞEN İLGİLERKesişen ilgiler iş mantığı kodları değildir; bunun yerine, dağıtılmış uygulamalarda yaygın olarak kullanılan yardımcı program katmanı kodlarıdır ve iş mantığından ayrı tutulmalıdır.
SERVİSİş mantığı ile her bir sunum katmanı türü arasında, sistemin işlemleri yönetmesine yardımcı olan bir hizmet katmanı bulunur.

 

Hnb Core Framework, N-tier mimariye dayanmaktadır. N katmanlı uygulama mimarisi, geliştiricilerin esnek ve yeniden kullanılabilir uygulamalar oluşturabilecekleri bir model sağlar. Bu nedenle, farklı görevlere sahip yazılım parçaları birbirinden ayrı olarak çalışır. Geliştiriciler, bir uygulamayı katmanlara bölerek, uygulamanın tamamını yeniden çalışmak yerine belirli bir katmanı değiştirme veya ekleme yeteneği kazanır.

Katman ve katman kavramları genellikle birbirinin yerine kullanılırken, oldukça yaygın bir bakış açısı, gerçekten bir fark olduğudur. Bu bakış açısına göre katman, yazılım çözümünün öğeleri için mantıksal bir yapılandırma mekanizması iken katman, sistem altyapısı için fiziksel bir yapılandırma mekanizmasıdır.

Birçok kütüphaneyi ve yazılım geliştirme yaklaşımlarını içeren HNB Core Framework’ün aşağıdaki özelliklerinin bu projenin geliştirilmesinde yol gösterici ve kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olduğunu düşünüyoruz.

HNB Çekirdek Çerçevesi, Ar-Ge ve ticarileştirme ekosistemi için yazılım geliştirme için temel özellikler sağlayan 7 temel özelliğe sahiptir:

  • Önbelleğe almak

  • Güvenlik

  • Kullanıcı ve Rol Kılavuzu

  • Çok dilli yapı

  • Web API Altyapısı

  • Duyarlılık

  • Dinamik Yönetim Sistemi

Çerçevenin ana özellikleri aşağıda listelenmiştir. Bu özelliklerin bu projedeki Yazılım Platformunun geliştirilmesini kolaylaştıracağını ve hızlandıracağını düşünüyoruz:

 

ANA ÖZELLİKLERAÇIKLAMA
ÖNBELLEĞE ALMAK

Framework, verileri daha hızlı ve kolay bir şekilde sunmak için bir önbelleğe alma mekanizması içerir. Çerçeve, sunucuya, uygulama boyutuna ve önbelleğe alınan verilerin boyutuna bağlı olarak uygulamada önbelleğe almayı dinamik olarak yönetir.

Sunucu özelliklerine bağlı olarak farklı seviyelerde olabilir.

GÜVENLİK

Framework bugüne kadar 1000’den fazla uygulamada kullanılmıştır. Bu uygulamalar bankacılık, telekomünikasyon, savunma sanayi ve büyük ölçekli kamu projeleri gibi sektörleri içermektedir.

Pek çok uygulamada kabul ve kullanım aşamalarında güvenlik kontrolleri yapılmıştır.

KULLANICI ve ROL YÖNETİMİ

Framework üzerinde geliştirilen tüm uygulamalar için kullanıcı, yetki ve rol mekanizmaları oluşturulmuştur.

Giriş, çıkışlar bir uygulamadaki başlangıç ve bitiş noktalarıdır. Bu açıdan güvenlik, önbelleğe alma, kontrol etme gibi bileşenler çerçeve tarafından stabil bir şekilde yönetilir.

ÇOK DİLLİ YAPI ÖZELLİĞİÇerçeve, yönettiği tüm veriler için herhangi bir sayıda dil için çalışma özelliğine sahiptir. Relation veritabanında oluşturulan n yeni dil seçeneği için veritabanı framework tarafından yönetilir ve yeni dile uyumlu hale getirilir.
WEB API ALTYAPISI

Framework içerisinde, iş mantığı ve veri mantığı katmanları, servisler aracılığıyla üst ve alt katmanlarla iletişim kurar.

Framework, bu iletişim için günlük kaydı, sürdürülebilirlik ve bu hizmetlerin güvenliği gibi bazı önemli bileşenleri sağlar.

Yeni hizmetlere ihtiyaç duyulması halinde, hizmetin geliştirilmesi için standart süreç ve metodolojiye sahiptir.

SORUMLULUKFrameworkte kullanılan tüm bileşenler, tüm ekranlar ve tarayıcılar ile uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu sayede bu çerçeve kullanılarak geliştirilen uygulamalar telefon, tablet veya masaüstünde rahatlıkla kullanılabilir.
DİNAMİK YÖNETİM SİSTEMİ

Frameworkte, son kullanıcının varlıkların tüm özelliklerini yönetebileceği bir modül bulunmaktadır.

Bu işlem, herhangi bir teknik bilgi gerektirmeden veri tabanının kendisini yeniden düzenler.

Bu sayede son kullanıcı, form içeriğini ve formda toplanan verileri herhangi bir teknik bilgiye ihtiyaç duymadan değiştirebilir.

Bu nedenle, gelecekte bile formlara yeni alanlar ekleyerek daha fazla veri toplayabilirsiniz.

Teklif Al