image
Ar-Ge Çalışmalarınız İçin Dijital Çözümünüz
Yapay Zeka Tabanlı Ar-Ge Rehberlik Robotu

Argerobot Nedir?

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi başvurusu yapacak olanlar, faaliyet raporu hazırlayanlar, merkezleri için proje yazanlar ve TÜBİTAK destekli proje hazırlayan firmalar için ön denetim sağlayacak, yapay zeka desteği ile çalışan bir denetim robotudur. Hazırladığınız dosyalar hakkında skorlama yapar ve ürettiği metinler ile tavsiyelerde bulunur. Yapay Zekâ desteği ile çalışan karar destek sistemidir. Araştırıcıların karar verebilmesi, süreçleri yürütebilmesi için asistan görevi görmektedir.

Hizmeti Kimler Almalı?

  1. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

  2. Merkez Başvurusu Yapmak İsteyen Firmalar

  3. TÜBİTAK/TEYDEB Projesi Hazırlayan Firmalar

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Başvuru Değerlendirme

Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi başvurularında değerlendirme kriterleri bulunmaktadır.
Başvuru öncesinde merkezin başvuru kriterlerini sağladığına dair ön denetimi karar destek sistemli yapay zeka ile değerlendirebilirsiniz.
Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde, hazırlanan dosyanın eksik noktaları için düzeltme tavsiyeleri yapar ve eksikliklerin tamamlanması istenir.

Tubitak Başvuru Değerlendirme

Projeler TÜBİTAK tarafından oluşturulan Danışma Kurulu tarafından ön incelemeye alınır.

Başvuru öncesinde merkezin proje başvuru kriterlerini sağladığına dair ön denetimi karar destek sistemli yapay zeka ile değerlendirebilirsiniz.

TÜBİTAK projeleriniz için ön denetim gerçekleştirir ve geliştirme önerilerinde bulunur.

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Faaliyet Değerlendirme

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, aldıkları teşvikler ile faaliyetlerinin devamına ilişkin detayları aktarmaları adına, ilgili yıla ait faaliyetlerinin akışını doğru, eksiksiz şekilde her yılın mayıs ayında bir önceki yılın faaliyet raporunu sunmak zorundadır.
Merkezin faaliyet raporu kriterlerini sağladığına dair ön denetimi karar destek sistemli yapay zeka ile değerlendirebilirsiniz.
Yıllık faaliyetleriniz kapsamında şekil ve içerik bakımından ön incelemeyi yaparak ön denetim gerçekleştirir ve süreçleriniz özelinde eksik bilgi bulunması durumunda iyileştirme önerilerinde bulunur.

Teknopark Firma Proje Değerlendirme

Teknopark’lara başvuran girişimci firmaların projesi uzman hakemler ve girişimci değerlendirme kurulu tarafından incelenir.
Başvuru öncesinde firmanın proje başvuru kriterlerini sağladığına dair ön denetimi karar destek sistemli yapay zeka ile değerlendirebilirsiniz.

Başvurulan projeleriniz için AR-GE Projesi olarak uygunluğu, projenin amacı ve uygulanabilirliği için ön denetim gerçekleştirir ve geliştirme önerilerinde bulunur.

Özellikler

  • Yapay zeka desteği ile çalışır

  • Hazırlanan dosyanın eksik noktaları için düzeltme tavsiyeleri yapar.

  • Başvurular için skorlama tahmini yaparak, ön denetim sağlar.

  • Ar-Ge/Tasarım Merkezi başvuru süreçleriniz için ön denetim gerçekleştirir ve süreçleriniz özelinde iyileştirme önerilerinde bulunur.

  • TÜBİTAK/TEYDEB projeleriniz için ön denetim gerçekleştirir ve geliştirme önerilerinde bulunur.

  • Yıllık faaliyetleriniz kapsamında ön denetim gerçekleştirir ve süreçleriniz özelinde iyileştirme önerilerinde bulunur.

Teklif Al