Frascati Kılavuzu’na göre Ar-Ge; insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Artan teknolojik ihtiyaçların karşılanması için bilinen yöntemlerin dışında daha yaratıcı çözümler üretmek gerekliliği doğmaktadır. Bu bağlamda ekip olarak mevcut ürün ve proje geliştirme faaliyetlerimizde gözlemlediğimiz ihtiyaçlar için Ar-Ge faaliyetleri yürüterek, ihtiyaçlara daha somut çözümler üretmekteyiz.

Görüntü İşleme
Uzman Sistemler
Güvenlik
Makine Öğrenmesi
Uygulama Performansı